Регионалнa библиотека "Николай Вранчев" - гр. Смолян

  Онлайн услуги
 Електронен каталог
 Полезни връзки
 Електронен
    справочник


Отдел "Координация на териториалната библиотечна система и връзки с обществеността"

Зам. директор : Йорданка Вълчева

    Сектор "Координация на ТБС и връзки с обществеността"

  1. Осъществява информационно посредничество между библиотеките от региона и Министерството на културата, НБКМ и др.
  2. Осъществява експертно-консултантска дейност на територията на региона.
  3. Организира продължаващо образование за библиотекарите от региона.
  4. Извършва комплексни проверки на библиотечната дейност на територията на региона.
  5. Издава информационен бюлетин в помощ на библиотечните специалисти.
  6. Обобщава годишните планове и отчети за РБ и библиотеките в региона.
  7. Изгражда, осъществява и координира медийната и рекламна политика на Регионалната библиотека.Начало    Библиотеката    Отдели    Новини    Услуги    Контакти